Kindercoaching

 

Ieder kind loopt net zoals wij als volwassenen wel eens tegen moeilijkheden aan waar hij/zij hulp bij kan gebruiken. Een kind moet veel leren op weg naar volwassenheid. Dit is een ingewikkeld proces waar ouders niet altijd stil bij staan. Gedurende dit proces kan er van alles gebeuren waardoor een kind zijn capaciteiten even niet (volledig) kan benutten.

Voor ouders een lastige taak om hun kind hierin te ondersteunen in het groter groeien. Iedere leeftijdsfase vraagt van hen weer andere vaardigheden.

Voor alle grote en kleine vragen die ouders en kinderen hebben tijdens het proces van opgroeien, kunnen zij een beroep doen op mij als kindercoach. Meestal zijn 2 tot 5 afspraken voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind weer verder kunnen.

 

Werkwijze

Na het intakegesprek die ik voer met de ouder(s) ga ik direct met het kind in gesprek. Vanaf dat moment staat de veiligheid en contact met het kind centraal. Ik geef het kind de ruimte om even om zich heen te kijken en tot zichzelf te komen. Ouder(s) blijven in principe bij de sessie aanwezig zolang dit nodig is en veiliger voelt voor het kind. Vanaf het moment dat ik merk dat het kind zich volledig op zijn gemak voelt ga ik samen met het kind kijken naar datgeen wat hij wil leren op sociaal- emotioneel gebied. Ieder kind heeft zijn eigen temperament waardoor het ene kind bijvoorbeeld faalangst ontwikkelt en de ander boosheid en frustratie.

Voorbeelden van zelf opgestelde hulpvragen zijn:

  • Ik kom voor mezelf op als mijn vriendinnetje boos op mij wordt
  • Ik sta met zelfvertrouwen voor de klas
  • Ik kan me focussen op school
  • Ik kan omgaan met de scheiding van mijn ouders
  • Ik kan omgaan met mijn gevoel van boosheid en agressie
  • Ik kom voor mezelf op als kinderen op school mij pesten
  • Ik voel me sterk

Tijdens de sessies gebruik ik verschillende methodieken en vragen om erachter te komen hoe het kind het beste leert. Ik reis hierbij altijd met het kind mee in zijn land waar van alles te beleven is. Met deze gedachte sluit ik me altijd aan het tempo van het kind aan. Ik kies voor methodieken die bij het kind past. Hierdoor is geen één sessie is hetzelfde. Er is wel altijd een structuur en opbouw in mijn sessie. Zo werk ik altijd met een begin en eind- ritueel en volgens een bepaald stappenplan. Dat zorgt voor een blijvend gevoel van veiligheid.

Omdat kinderen nog een goede toegang hebben tot magisch denken en het vertalen van gevoel naar beelden, gebruik ik een combinatie van coaching technieken (tekenen, spel, gesprekskaartjes) en lichaamsgerichte technieken (yoga, mindfulness, visualisatie). Op die manier is het kind op een leuke manier bezig die bij hem past en leert het kind ook te vertrouwen op zijn eigen gevoel.


Individuele coaching

Eén op één begeleiding is mogelijk. Soms besluit ik om het kind individueel (zonder ouder erbij) te begeleiden op verzoek van ouders/kind, of omdat ik het gevoel heb dat het kind mij iets in vertrouwen wil vertellen over de thuissituatie. Ik leg altijd aan het kind uit dat hij mij in vertrouwen alles kan vertellen en dat dat onder ons blijft. Maar als ik het nodig vind om dit met ouders te bespreken omdat zijn veiligheid in gevaar is, dan is het mijn taak om dit te doen. Máár altijd eerst in overleg met het kind.


Begeleiding met opvoeder(s)

Ouders (opvoeders) zijn voor kinderen hun grootste voorbeeld, en daardoor ook onmisbaar in het groeiproces. Het is erg belangrijk dat ouders een ondersteunde rol aannemen in het proces en leren de behoeften van hun kinderen serieus te nemen en hierop te reageren zodat het kind op een gezonde manier kan blijven ontwikkelen. Ik besluit daarom vaak dat de ouder erbij blijft en zo nu en dan wordt betrokken in de sessies. Ik stel dan bijvoorbeeld versterkende vragen waardoor de ouder iets positiefs zegt over het kind. Vrijwel altijd komt er dan een grote glimlach bij het kind. Deze glimlach wordt altijd breder als ik nog eens extra nadruk leg met de vraag: “Wist je wel dat pappa dat dacht over jou”. Deze aanpak versterkt de ouder-kind relatie, vergroot het zelfvertrouwen van het kind en zorgt ervoor dat ouder(s) zich weer meer gaan focussen op de positieve eigenschappen en de uniekheid van hun kind.

Andere vragen en opmerkingen zorgen ervoor dat de ouder het kind aanmoedigt om te ontspannen. Dit zijn kleine gebaren of woorden van de ouder, maar heeft een diepe impact. Als bijvoorbeeld moeder zacht knikt dat pappa altijd pappa blijft ondanks dat hij weggelopen is, of ja knikt als ik de inzet van het kind complimenteer, geeft dit vaak een diepe ontspanning bij het kind. Dit zorg voor meer zelfvertrouwen en creëert extra ruimte om te leren.

Niet alle veranderingen kunnen in één keer opgelost worden en het kind heeft natuurlijk wel zijn eigen temparement. Gelukkig wel, want de ouder zou raar opkijken als het verlegen kind plotsklaps flink assertief was en andersom. De gevoeligheid van het kind wijzigt niet, er kan alleen anders mee worden omgegaan en er kunnen andere keuzes worden gemaakt. Hierbij is het ook de taak aan de ouder om het kind volledig en onvoorwaardelijk te accepteren als hij is. Ook daarin motiveer ik de ouder(s) tijdens de sessies, maar ook in een eindevaluatie waarin ik persoonlijke tips en tops geef aan ouders.

 

Doorverwijzing

Soms merk ik na een eerste gesprek met het kind dat ik misschien niet de juiste coach ben, bijvoorbeeld als er sprake blijkt te zijn van meervoudige complexe problematiek, onveilige thuissituatie of zeer problematiek waarvoor specialistischere hulp nodig is. Ik ga altijd dit gesprek aan met het kind en met ouders ter motivatie voor andere meer geschikte hulp

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Binnen 24 uur krijg je reactie.
Powered by